Almanya Seyahatlerinde PCR Testi İbrazı

20 Ağustos 2020

08 Ağustos 2020 saat 23:59 itibariyle, Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir.

Almanya'ya seyahat edecek yolcuların PCR testi için kendilerinden alınan sürüntü numunesinin alındığı saatten itibaren 48 saat içerisinde test sonucu negatif olan yolcular Almanya'ya seyahat edebilecektir.

48 saatlik sınırlama yolcudan alınan sürüntü numunesinin alındığı saatten itibaren başlamakta olduğunu önemle bildiririz.

2 yaş altı yolcuları, bu uygulamadan muaf tutulacaktır.İlgili uygulama, Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir.

PCR testi, Sağlık Bakanlığı'nın covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir.

Kazakistan'a Yapılacak Uçuşlarda Seyahat Kuralları

18 Haziran 2020

Air Astana, Türkiye ile Kazakistan arasındaki uçuşlarına 28 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yeniden başlıyor.

Kazakistan'a seyahat edecek olan yolcular için Kazakistan Hükümeti tarafından belirlenen, ülkeye girişte yapılacak uygulama  ve sıhhi tedbirlere ilişkin güncel bilgi aşağıda yer almaktadır.

1- Ateş ölçümü;

2- Yolcu bilgi formu ;

3- Eğer yolcu COVID-19 PCR negatif test sertifikasına sahipse karantina yok (uçuştan önceki 5 gün içerisinde yapılmış olmalı)

4- Eğer yolcu PCR negatif test sertifikasına sahip değilse karantina yok. Ancak, yolcuların Kazakistan'a vardıktan sonraki 48 saat içinde zorunlu COVID-19 PCR testini geçmek zorundadır.


British Airways Koronovirüs Nedeni ile ilgili Uçuş Değişiklikleri Hakkında

12 Mart 2020

Değerli Yolcularımız,

British Airways'in son gelişen global sorun ile ilgili tamimini aşağıda bulabilirsiniz.

1 -Değişiklik ücretlerinin 3 Mart'tan itibaren yapılan rezervasyonlar için ücretsiz yapılması ile ilgili süre, 31 Mart'a (dahil olmak üzere) kadar uzatılmıştır.Bu kural BA ücretleri dahilinde tüm ülkelerdeki satışlar için geçerlidir.

2 - Parkur değişikliğine yukarıdaki kurallar çerçevesinde ayrıca izin verilmektedir.

3 - Ayrıca, bu tamim, herhangi bir değişiklik ücreti ödemeden yaklaşan bir uçuşun iptaline izin vermek ve hava yolunun ağındaki gelecekteki bir British Airways uçuşuna karşı kullanmak için bir voucher almak üzere genişletilmiştir.

4 -Uçuş iptal edilmiş ise , yolcularımız rebooking veya tam iade hakkı bulunmaktadır.

Bunun dışında Hong Kong ve İtalya 'daki şehirlere seyahat gerçekleştirecek olan yolculara esnek uygulamalarımızda bulunmaktadır .

Saygılarımızla

Türk Hava Yolları - Anadolujet 31 Mart Öncesi Biletlerde Yolculara Verilecek Haklar Hakkında

12 Mart 2020

Sayın Yolcularımız;

1) Orijinal biletteki seyahat tamamlanma tarihi 31 Aralık 2020 (dahil) tarihine kadar olan ve 31 Mart 2020 tarihi (dahil) öncesinde satın alınan biletler için;

AnadoluJet seferleri dahil olmak üzere tüm netwok genelinde (iç hat ve ECN-TR-ECN biletleri hariç) tüm ücret tiplerinde orijinal uçuşları 31 Mayıs 2020 (dahil) öncesi ise, uçuşun tarifeli saatinden önce, orijinal uçuşları 31 Mayıs 2020 tarihinden sonra ise 31 Mayıs 2020 (dahil) tarihine kadar rezervasyonda bulunan uçuşlarının iptal edilmesi kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak ilk rezervasyon ve/veya parkur değişikliği işlemleri , değişiklik ceza bedeli tahsil edilmeksizin uygulanacaktır.

Orijinal uçuşları 31 Mayıs 2020 (dahil) tarihinden önce ya da 31 Mayıs 2020 tarihînden sonrası için  belirlenen süreler sadece rezervasyonun iptal edilmesi için belirlenmiş süreler olup bilet üzerinde yapılacak değişiklik işlemleri için işlem sure kısıtlaması bulunmamaktadır.

Örneğin:

Biletleme tarihi: 15 Mart 2020, seyahat tarihi: 22 Nisan 2020 ise bilete işlem yapılması gereken son tarih

22 Nisan 2020 tarihli uçuşun tarifeli kalkış saatinden önce olmalıdır.

Biletleme tarihi: 15 Mart 2020, seyahat tarihi: 05 Temmuz 2020 ise bilete işlem yapılması gereken son tarih 31 Mayıs 2020 (dahil) olmalıdır.

Yeni seyahatin alınabileceği dönem:

Hiç kullanılmamış biletler biletin düzenlendiği tarih itibariyle 1 yıl içerisinde kullanılabilecektir.

Kısmen kullanılmış biletler ise kullanılan ilk uçuş tarihi itibariyle 1 yıl içerisinde kullanılabilecektir.

Yukarıda belirtilen örnekte olduğu gibi rezervasyonunun belirtilen sürelerde iptal edilmemesi halinde bilet no show kabul edilecektir. Bu durumunda orijinal ücret kuralında bulunan No- show kuralına göre işlem yapılacaktır.

Uygulama Koşulları:

Biletlemesi 31 Mart 2020 (dahil) tarihine kadar yapılmış olmalıdır.

Orijinal seyahat tarihi 31 Aralık 2020 (dahil) tarihine kadar olan uçuşlarda geçerlidir.

Bülten kapsamında alınacak yeni seyahat tarihi 28 Şubat 2021 (dahil) tarihi ile sınırlandırılmıştır.

Türk Hava Yollarının icra ettiği Operating seferler ile Marketing taşıyıcı olduğu seferler kapsam dahilindedir.

Rezervasyon ve parkur değişikliğinde bir defaya mahsus olarak değişiklik cezası alınmayacaktır.

Örnekte detaylı açıklandığı üzere belirtilen tarihlere kadar iptal edilmemiş rezervasyonlar No- Show kabul edilecek olup, yayın kapsamında değerlendirilmeyerek orijinal biletin No Show kuralına göre işlem yapılacaktır. Bu yayın kapsamında sadece değişiklik cezası (rebookıng/reroutıng charge) alınmayacaktır.

Ücret kuralında yer alan minimum ve maksimum kalış süreleri kısıtı nedeniyle oluşabilecek ücret farkları yolcudan tahsil edilmeyecektir.

Değişiklik hakkı olmayan promosyonel ücretler kapsam dahilindedir. Bu biletlerde No Show cezaları kapsam dışında değerlendirilecektir.

Bu uygulama mil biletleri için (İç Hat ve ECN-TR-ECN biletleri hariç) geçerlidir. No Show ve upgrade cezaları kapsam dışında değerlendirilecektir

Değişiklikten ortaya çıkabilecek diğer ücret farkları (işlem bedeli, kur farkları, sınıf, tarih ve parkur değişikliğinden doğan farklar, vergi farkları vb.) yolcudan tahsil edilecektir.

Bu maddelerde bilet değişiklik işlemleri Türk Hava Yolları Satış Ofisleri ve biletin satın alındığı Acenteler tarafından yapılabilecektir.

Rezervasyonun iptal edilerek biletin açığa alınma işlemleri ise Call Center, Türk Hava Yolları Satış Ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir.

2) AnadoluJet seferleri dahil olmak üzere tüm network genelinde (İç Hat ve ECN-TR-ECN biletleri hariç) tüm ücret tiplerinde 12 Mart 2020 (dahil) tarihi öncesinde satın alınan biletlerde 31 Mayıs 2020 tarihine kadar işlem yapmak ve yeni seyahatin tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2020 (dahil) tarihi olacak şekilde yeni rezervasyonun alınması kaydıyla değişiklik işlemleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

Bu maddede belirtilen kapsamda rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması, aynı kabinde olması ve 31 Mayıs tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla talep edilen değişikliğin aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın uygulanacaktır. Yapılan değişiklikler, yolcunun seyahat planını etkiliyorsa aynı biletteki diğer uçuşlarının (etkilendiği sure kadar) aynı kabinde olması kaydıyla aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.

Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlarda orijinal ücret kuralları doğrultusunda işlem yapılır.

Bilet süresinin uzatılması talebi: Herhangi bir ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mayıs 2020 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

Bu maddede bilet değişiklik işlemleri Türk Hava Yolları Satış Ofisleri ve biletin satın alındığı Acenteler ve Call Center tarafından yapılabilecektir.

İstisna:

05 Mart 2020 tarihinden önce biletlenmiş ve seyahat tarihi 05-12 Mart 2020 (dahil) tarihleri arasında olan ve uçuşunu iptal ettirmediği için No Show durumuna konu olmuş biletler için No Show cezası dahil olacak şekilde değişiklik cezası yansıtılmayarak işlem yapılabilecektir.

Bahsedilen tarihler arasında No Show olma durumu dikkate alınmayacaktır. No Show durumunda değişikliğe izin vermeyen promosyonel ücretler de kapsam dahilindedir. Seyahat tarihi 12 Mart 2020 (dahil) tarihinden sonra olan biletler için istisna uygulanmayacaktır.

Saygılarımızla.

SunExpress Uçuşlarında Koronavirüs Salgını Nedeni ile Değişiklik Hakkında Bilgilendirme

12 Mart 2020

Sayın Yolcularımız;

7 Mart – 30 Haziran 2020 tarihlerinde arasında gerçekleşecek seyahatler için 6 Mart 2020 tarihi öncesinde yapılmış olan rezervasyonlar veya 6 Mart – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak yeni rezervasyonlar 31 Mayıs 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak istenilen başka bir tarihe ertelenebilecektir.

Rezervasyon değişikliği işlemi uçuştan en az 7 gün önce yapılmalıdır.Her rezervasyon numarası için sadece bir kez erteleme hakkı bulunmaktadır. Bilet iptalleri ücretsiz değildir. Değişiklik yapılacak bilet ücretinin ilk alınan bilet ücretinden daha düşük olması halinde aradaki fark iade edilmez.

Eğer değişiklik yapılmak istenen biletin ücreti daha yüksek ise ek ücret uygulanabilir.

Saygılarımızla


Türk Hava Yolları -Anadolujet KKTC-Ercan Covid 19 Virus Nedeni ile Yolculara Tanınan İlave Haklar

11 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

Prosedürde belirtilen aksaklıkların oluştuğu seferlere kayıtlı yolcuların 1 rezervasyon değişikliği ve ücret iade talepleri, prosedürde tanımlanan şekilde karşılanacaktır.

11 Mart 2020-30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları ve Anadolujet Ercan seferlerlerinde, 11 Mart 2020 veya daha öncesinde düzenlenmiş biletleri bulunan TR ve ECN çıkışlı ve varışlı grup ve münferit yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın 20 Mart 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.

Rezervasyon değişiklikleri, talep edilen değişikliğin aynı kabinde olması ve 20 Mart 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla;

Yeni rezervasyonun 31 Mayıs 2020 tarihine (22Mayıs/23Mayıs/26Mayıs/27Mayıs tarihlerinde uygulanan seferler hariç) kadar olan Ercan uçuşlarına alınması durumunda:

Aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.

Yapılan değişiklikler, yolcunun seyahat planını etkiliyorsa aynı biletteki diğer uçuşlarının aynı kabinde olması kaydıyla aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.

Bilet değişiklik işlemleri Türk Hava Yolları Satış Ofısleri çağrı merkeze ve acenteler tarafından yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen uygulamalar çerçevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile sınırlandırılacak olup yolcunun sonraki değişiklik talepleri için ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılacaktır.

Ücret iade talepleri, ücret kuralları çerçevesinde yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Egyptair Uçuşlarında Değişiklik Hakkında Bilgilendirme

11 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

Uygulanacak koşullar;

Seyahat tarihine bakılmaksızın 7 Mart 2020 ‘den 31 Mart 2020 tarihine kadar düzenlenen biletlerde değişiklik ceza ücreti alınmayacaktır.

Biletin yeniden düzenlenmesi veya parkur değişikliği durumunda  çıkacak ücret farkının ödenmesi gerekmektedir. 

Misafirlerimiz rezervasyonlarını bilet geçerlilik tarihi ve sistem aralığına göre ücretsiz değiştirebilirler.

Ücretsiz değişiklik hakkı münferit biletlerde geçerli olup grup biletlemelerinde uygulamalar değişiklik gösterebilir.

7 Mart 2020 ve öncesinde alınan 30 Nisan 2020’ye kadar uçuşu olan yolcuların biletlerinde yapılacak ilk değişiklik talebi değişiklik (ceza) ücreti alınmadan gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla.

Onur Air Uçuşlarında İptal veya Değişiklik Hakkı Bilgilendirme

10 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

Onur Air 12-28 Mart 2020 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edecek yolcularımıza ücretsiz iptal hakkı veya 1 Nisan 2020 tarihi sonrasındaki bir uçuşa ücretsiz olarak değişiklik hakkı sunmaktadır.

Konuyla ilgili iptal ve değişiklik işlemlerinizi 11 Mart 2020 saat 17:00’ye kadar gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Air Arabia - Corona Virüsü Sebebi ile Değişiklik Uygulaması

10 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

(Covid-19) Corona virüs sebebi ile yolcularımızın Air Arabie bilet değişiklik işlemleri aşağıdaki detaylar doğrultusunda gerçekleştirilebilir.

Uçuşa en geç 72 saat kala değişiklik yapılmak kaydı ile ceza alınmadan, varsa fiyat ve farkı ücreti ödenerek işlem yapılabilmektedir.

Seyehatlari Aralık 2020 sonuna kadar olan, şuan aktif ve 31 Mart'a kadar yaratılacak pnr'lar için geçerlidir.

Saygılarımızla.

Türk Hava Yolları İsrail Varışlı ve Çıkışlı Ülkeye Giriş Kısıtı Nedeni ile Ohal Hk.

10 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

Bu bülten ile belirtilen uygulamalar "Uçuş ve Hizmet Aksaklıkları Prosedürü"nde tanımlanan aksaklıkların oluşmadığı seferlere kayıtlı bulunan yolcularımız için geçerlidir. Prosedürde belirtilen aksaklıkların oluştuğu seferlere kayıtlı yolcuların 1 rezervasyon değişikliği ve ücret iade talepleri, prosedürde tanımlanan şekilde karşılanacaktır.

İsrail otoritelerinin Corona virüs nedeniyle almış olduğu ülkeye giriş kısıtına istinaden,

İsrail varışlı/çıkışlı 10 Mart 2020 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 10 Mart 2020 - 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki seferlerine kayıtlı münferit ve grup yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın 11 Nisan 2020(dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır:

1) Rezervasyon ve Parkur Değişiklikleri:

Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı IATA  bölgesinde olması, talep edilen değişikliğin aynı kabinde olması ve 11 Nisan 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla;

Yeni rezervasyonun 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan TK Operating uçuşlara alınması durumunda:

Aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.Yapılan değişiklikler, yolcunun seyahat planını etkiliyorsa aynı biletteki diğer uçuşlarının aynı kabinde olması kaydıyla aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.

Yeni rezervasyonun 31 Mayıs 2020 tarihinden sonraki TK Operating uçuşlara alınması durumunda:

Aynı ücret sınıfında yer olması kaydıyla orijinal biletleme tarihinden itibaren 1 yıl içerisindeki seferlere ceza alınmaksızın yapılacaktır. Aynı ücret sınıfında yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmaksızın oluşacak ücret farkları tahsil edilerek yapılacaktır.

Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlarda orijinal ücret kuralları doğrultusunda işlem yapılır.

2) İade Talepleri:

Münferit ve grup yolcuların iade işlemleri11 Nisan 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır:

a) Hiç Kullanılmamış Bilet: Ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılacaktır. Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu İnterline Uçuşlar da kapsam dahilindedir.

b) Kullanılmış Bilet: Involuntary (İstek dışı) kapsamında iade yapılır. Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlar da kapsam dahilindedir.

3) Bilet Süresinin Uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.

4) Ödemesi yapılmış veya "Garanti MCO" su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) rezervasyon ve parkur değişiklikleri mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.

5) Bilet değişiklik işlemleri Türk Hava Yolları Satış Ofisleri, Acenteler ve Çağrı Merkezleri tarafından yapılacaktır.

Yukarıdaki belirtilen uygulamalar çerçevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile sınırlandırılacak olup,yolcunun sonraki değişiklik talepleri için ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılacaktır.

Saygılarımızla.


THY Korona Ohal *Uae/ Kuveyt/ Bahreyn/ Lübnan/ Mısır/ Suriye/ Irak/ İtalya/ Kore Çıkışlı Suudi Arabistan Varışlı Uçuşlar Hk.

10 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

Bu bülten ile belirtilen uygulamalar "Uçuş ve Hizmet Aksaklıkları Prosedürü"nde tanımlanan aksaklıkların oluşmadığı seferlere kayıtlı bulunan yolcularımız için geçerlidir. Prosedürde belirtilen aksaklıkların oluştuğu seferlere kayıtlı yolcuların 1 rezervasyon değişikliği ve ücret iade talepleri, prosedürde tanımlanan şekilde karşılanacaktır.

UAE/ KUWAYT/ BAHRAIN/ LUBNAN/ MISIR/ SURIYE/ IRAK/ ITALYA/ KORE de bulunup bu ülkelerden çıkışları itibariyle 14 gün içerisinde , 08 Mart 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki Suudi Arabistan varışlı seferlerinde, 08 Mart 2020 veya daha öncesinde düzenlenmiş biletleri bulunan grup ve münferit yolcuların işlemleri, uçuşlarından 14 gün önce bu ülkelerde bulunduklarını belgeledikleri takdirde,

Ücret kurallarına bakılmaksızın 31 Mart 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla aşağıdaki şartlarda yapılacaktır.

1) Rezervasyon ve Parkur Değişiklikleri: 

Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması, talep edilen değişikliğin aynı kabinde olması ve 31 Mart 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla;

Yeni rezervasyonun 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan TK Operating uçuşlara alınması durumunda: 

Aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır. Yapılan değişiklikler, yolcunun seyahat planını etkiliyorsa aynı biletteki diğer uçuşlarının aynı kabinde olması kaydıyla aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır. 

Yeni rezervasyonun 31 Mayıs 2020 tarihinden sonraki TK Operating uçuşlara alınması durumunda: 

Aynı ücret sınıfında yer olması kaydıyla orijinal biletleme tarihinden itibaren 1 yıl içerisindeki seferlere ceza alınmaksızın yapılacaktır. Aynı ücret sınıfında yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmaksızın oluşacak ücret farkları tahsil edilerek yapılacaktır.

Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlarda orijinal ücret kuralları doğrultusunda işlem yapılır.

2) İade Talepleri:

Münferit ve grup yolcuların iade işlemleri 31 Mart 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.

a) Hiç Kullanılmamış Bilet: Ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılacaktır. Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlar da kapsam dahilindedir.

b) Kullanılmış Bilet: Involuntary (istek dışı) kapsamında iade yapılır. Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlar da kapsam dahilindedir.

3) Bilet Süresinin Uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.

4) Ödemesi yapılmış veya "Garanti MCO" su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) rezervasyon ve parkur değişiklikleri mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.

5) Bilet değişiklik işlemleri Türk Hava Yolları Satış Ofisleri, Acenteler ve Çağrı Merkezleri tarafından yapılacaktır.

Yukarıdaki belirtilen uygulamalar çerçevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile sınırlandırılacak olup, yolcunun sonraki değişiklik talepleri için ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Türk Hava Yolları Arabian Travel Market Fuarı Ertelenmesi Sebebi ile Dubai, Abu Dhabi, Sharjah Varışlı Uçuşlar Hk.

10 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

Bu bülten ile belirtilen uygulamalar "Uçuş ve Hizmet Aksaklıkları Prosedürü"nde tanımlanan aksaklıkların olusmadığı seferlere kayıtlı bulunan yolcularımız için geçerlidir. Prosedürde belirtilen aksaklıkların oluştuğu seferlere kayıtlı yolcuların 1 rezervasyon degişikliği ve ücret iade talepleri, prosedürde tanımlanan şekilde karşılanacaktır.

9 Mart  2020 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için Ortaklığımızın;

14 Nisan 2020 - 27 Nisan 2020 tarihleri arasındaki DXB, AUH,  SHJ seferlerine kayıtlı DXB, AUH, SHJ varışlı münferit ve grup yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın 31 Mart 2020(dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.

Yolcunun fuar davetiyesi ibrazi zorunludur. Fuar davetiyesi ibraz etmeyen yolcular, aşağıdaki imkanlardan faydalanamayacaktır.

1) Rezervasyon ve parkur değişiklikleri:

Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması, talep edilen değişikliğin aynı kabinde olması ve 31 Mart 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla;

Yeni rezervasyonun 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan veya 23 Haziran 2020-06 Temmuz 2020 tarihleri arasında olan TK operating uçuşlara alınması durumunda:

Aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.

Yapılan değişiklikler, yolcunun seyahat planını etkiliyorsa aynı biletteki diğer uçuşlarının aynı kabinde olması kaydıyla aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.

Yeni rezervasyonun 1 Haziran 2020 tarihinden sonraki (23 Haziran 2020 - 06 Temmuz 2020 tarih aralığı hariç) TK operating uçuşlara alınması durumunda:

Aynı ücret sınıfında yer olması kaydıyla orijinal biletleme tarihinden itibaren 1 yıl içerisindeki seferlere ceza alınmaksızın yapılacaktır. Aynı ücret sınıfında yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmaksızın oluşacak ücret farkları tahsil edilerek yapılacaktır.

Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlarda orijinal ücret kuralları doğrultusunda işlem yapılır.

2) İade talepleri:

İade hakkı bulunmamaktadır.

3) Bilet süresinin uzatılması:

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir

4) Ödemesi yapılmış veya "Garanti Mco" su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) rezervasyon ve parkur değişiklikleri mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin  yapılacaktır.

5) Bilet değişiklik işlemleri Türk Hava Yolları Satış Ofisleri, acenteler ve çağrı merkezleri tarafından yapılacaktır. Yukarıda belirtilen uygulamalar çerçevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile  sınırlandırılacak olup yolcunun sonraki değişiklik talepleri için ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Pegasus Uçuşu İptal Olmamış Misafirler için Uygulanacak İşlemler

10 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

Aşağıda bulunan İran, İtalya, Irak, Suudi Arabistan ve diğer dış hat uçuşlarının Bilet Açığa Alma/Değişiklik/İptal İşlemleri kurallarını kontrol edebilirsiniz.


Saygılarımızla.

Air Canada ile İran Uçuşlarına Cezasız Değişiklik Bilgilendirmesi

10 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

İran/dan gelen/giden yolcular'a cezasız değişiklik için:

014'le başlayan bilet numaralarında geçerli olmaktadır.

25 Şubat 2020 öncesi kesilmiş biletler olması gerekir.

Uçuş tarihi 31 Mart 2020'ye kadar düzenlenmiş biletler için

Uçuş tarihinin 15 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanacak şekilde olması gerekmektedir.

Tüm yolcular aşağıdaki koşullarda bir kez ücretsiz düzenlemeye gidebilir.

Yeniden düzenleme kuralları:

Tüm yolcular aşağıdaki koşullarda bir kez ceza farkı ödemeden düzenlemeye gidebilir.

Oluşabilecek Vergi ve Fiyat farkını yolcunun ödemesi gerekmektedir.

15 Mayısa kadarki yeniden düzenlemelerde:

Varış yeri değişikliği:

a-) Bilet geçerlilik süresi içersinde yolcu biletinin varış yerini değiştirebilir.

b-) Değişiklik ücreti ve ücret farkı uygulanacaktır.

İade:

a-) Bilet kuralları geçerlidir.

15 Mayıstan sonraki yeniden düzenlemelerde:

a-) Değişiklik ücreti alınmayacaktır.

b-) Ücret farkı: Ücret kuralları uygulanacaktır.

Saygılarımızla.

Türk Hava Yolları Suudi Arabistan Varışlı Uçuşlar Hk. *Korona Virüs Ohal*

10 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

Bu bülten ile belirtilen uygulamalar "Uçuş ve Hizmet Aksaklıkları Prosedürü"nde tanımlanan aksaklıkların oluşmadığı seferlere kayıtlı bulunan yolcularımız için geçerlidir. Prosedürde belirtilen aksaklıkların oluştuğu seferlere kayıtlı yolcuların 1 rezervasyon değişikliği ve ücret iade talepleri, prosedürde tanımlanan şekilde karşılanacaktır.

27 Şubat 2020 ve öncesinde düzenlenmiş biletler icin, 27 Şubat 2020 - 14 Nisan 2020 tarihleri arasındaki Suudi Arabistan seferlerine kayıtlı;

*Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Macao, İran, İtalya,Kore, Filipinler, Singapur, Hindistan, Lübnan, Suriye, Yemen, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Somali, Vietnam, Tayland, Japonya, Malezya, Endonezya, Pakistan, Afganistan, Irak çıkışli Suudi Arabistan varışlı turizm vizesine sahip münferit ve grup yolcuların işlemleri,

*Tüm network cıkışlı Suudi Arabistan varışlı umre ve ziyaret vizesine sahip münferit ve grup yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın 14 Nisan 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.

1) Rezervasyon ve parkur değişiklikleri:

Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması, talep edilen değişikliğin aynı kabinde olması ve 14 Nisan 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla;

Yeni rezervasyonun 14 Nisan 2020 tarihine kadar olan TK operating uçuşlara alınması durumunda:

Aynı ücret sınıfinda yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.Yapılan değişiklikler, yolcunun seyahat planını etkiliyorsa aynı biletteki diğer uçuşlarının aynı kabinde olması kaydıyla aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.

Yeni rezervasyonun 14 Nisan 2020 tarihinden sonraki TK operating uçuşlara alınması durumunda:

Aynı ücret sınıfında yer olması kaydıyla orijinal biletleme tarihinden itibaren 1 yıl içerisindeki seferlere ceza alınmaksızın yapılacaktır. Aynı ücret sınıfinda yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmaksızın oluşacak ücret farkları tahsil edilerek yapılacaktır.

Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlarda orijinal ücret kuralları doğrultusunda işlem yapılır.

2) İade talepleri:

Münferit ve grup yolcuların iade işlemleri 14 Nisan 2020 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.

a) Hiç kullanılmamış bilet: Ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılacaktır. Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlar da kapsam dahilindedir.

b) Kullanılmış bilet: Involuntary (istek dışı) kapsamında iade yapılır. Ortaklığımızın Marketing Carrier olduğu Interline uçuşlar da kapsam dahilindedir.

3) Bilet suresinin uzatılması:

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 14 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.

4) Ödemesi yapılmış veya "Garanti Mco" su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) rezervasyon ve parkur degişiklikleri mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.

5) Bilet değişiklik işlemleri Türk Hava Yolları Satış Ofisleri, acenteler ve çagrı merkezleri tarafından yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen uygulamalar çercevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile sınırlandırılacak olup yolcunun sonraki değişiklik talepleri için ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılacaktir.

Saygılarımızla,

Qatar Airways Uçuşlarında Korona Virüs Nedeni ile Değişiklik Hakkında Bilgilendirme

10 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

Qatar Airways Korona virüs salgınından dolayı yaşanan süreçler nedeni ile seyahat planlarını değiştirmek veya ertelemek isteyen yolcularımız için ücretsiz değişiklik işlemi yapabilme olanağı sunuyor.

Kurallar Ve Şartlar:

Biletterin (Codeshare/ Interline uçuşlar da dahil olmak üzere) Qatar Airways'in yayınlamış olduğu genel ücretler (promosyon ücretler dahil) üzerinden - özel indirimli ücretler (tur operatörü) hariç- düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

Seyahat tarihi: 30 Haziran 2020'ye kadar 

Bilet düzenlenme tarihi: 27 Haziran 2020'ye kadar 

Değişiklik işleminin en geç uçuşa 3 gün kalaya kadar yapılması gerekmektedir.

Değişiklik yapılacak yeni tarihin, fiyatın ve biletin geçerlilik kurallarına uygun olması gerekmektedir.

Değişiklik aynı ücret sınıfında yapılmalıdır. Farklı ücret sınıfında yapıldığı takdirde ortaya çıkacak her türlü fiyat, vergi ve diğer ücret farkı yolcudan tahsil edilecektir.

Ücret iadesi yapılmayacaktır. İade talep eden yolcular için (good for further transportation) düzenlenecektir. Düzenlenen EMD, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl geçerli olacaktır.  

Yukarıdaki kurallar haricinde tüm değişiklik işlemlerinde bilet kuralları geçerlidir.

Saygılarımızla

Oman Air Corona Virüsü Nedeni ile Değişiklik Hakkının Ücretsiz Yapılması Hakkında

09 Mart 2020

Sayın Yolcularımız,

6 Mart 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Oman Air ile yapılacak olan tüm yeni rezervasyonlarda değişiklik yapmanız gerektiğinde, var olan rezervasyonunuzun gidiş saatine kadar herhangi bir değişiklik ücreti ödemeden rezervasyonunuzu değiştirebilirsiniz.

Şartlar ve koşullar:

Her bir uçuş için, aynı rezervasyon sınıfında olmak kaydı ile, iki defaya kadar ücretsiz tarih değişikliğine izin veririlir.

Satış Dönemi 6 Mart 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında iken, Seyahat Dönemi 6 Mart 2020 – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında tüm Oman Air varış noktaları için geçerlidir.

Ek hizmetler için, ücret uygulanabilir.

Saygılarımızla.

Bahreyn Transit Vize Bilgilendirmesi

28 Ocak 2020

Sayın Yolcularımız,

Bahrain Muharraq Uluslararası Havalimanı aktarması olan tüm dünya ülke vatandaşları, bilet tek yön olmadığı sürece, transit alandan çıkmamak koşulu ile transit geçişte vize gerekmeksizin seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

Tek yön bilet sahibi yolcuların Bahreyn Konsolosluğu ile iletişime geçmelerinde fayda bulunmaktadır.

Saygılarımızla

Singapur Hava Yolları’ndan Transit Yolculara Özel Hediye Çeki Fırsatı!

20 Ocak 2020

Singapur Hava Yolları ve SilkAir, transit yolcuları için 20 Singapur Doları değerinde hediye çeki kazanma fırsatı sunuyor. 

20SGD değerindeki Changi transit hediye çeki; 31 Mart 2020 tarihine kadar seyahat edecek yolcular için geçerlidir.

Yolcuların, uçuş kartlarının ve elektronik biletlerinin her ikisini de ibraz etmek şartıyla çeklerini Changi Havalimanı’nda, Terminal 2 ve 3’te yer alan iShopChangi Collection Centre’dan temin edebilirler.

Bu hediye çekleri aynı zamanda 2. ve 3. Terminalde bulunan Ambassador Transit Lounge'da 2 saate kadar vakit geçirmek için yapacağınız tek seferlik girişte kullanılabilir.

Ambassador Transit Lounge'da geçirilen 2 saat sonrasında uzatılması durumunda her saat başı için 12 SGD ödeme yapılması gerekmektedir. Alkollü içecekler ve masaj hizmetleri için %10 indirimin yanı sıra yolcular hediye çekini spor salonuna giriş, uyku odası veya mevcut diğer bekleme salonu için de kullanılabilirler.

Diğer hüküm & koşullar;

- Hediye çekleri stoklarla sınırlıdır.

- Çekler tek kullanımlıktır.

- Değiştirme, uzatma veya iade talepleri kabul edilmez.

- Yolcular, çeki sadece mevcut seyahatleri sırasında alabilir.

- Geçmiş ve gelecek seyahatler ile ilgili biriktirilen çekler kabul edilmez.

- Çekler mağazalardaki mevcut promosyonlarda kullanılamayabilir.

- Çekler, Singapur Havayolları uçuş kartı ayrıcalıkları haricinde, devam eden başka bir promosyon ile birleştirilip, kullanılamaz.

- Changi Havalimanı, öncesinde herhangi bir bildirim yapmaksızın bu hüküm ve koşullarda değişiklik yapma ve iptal hakkını saklı tutar.

Suudi Arabistan Girişlerinde Turistik Vize Uygulaması Hakkında

08 Ocak 2020

Sayın Yolcularımız,

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin bilgilendirmesi doğrultusunda, Suudi Arabistan’a girişlerde kapıda turistik vize verilmesi uygulamasına başlanmıştır.Bu uygulama Suudi Milli Taşıyıcıları ile seyahat eden yolcular için mümkün olacaktır.

Bu kapsamda;

1- Normal pasaport sahibi yolcularımızın, pasaport süresinin Suudi Arabistan`a varış gününden itibaren en az 6 ay geçerli olması,

2-Pasaportunda geçerli ABD, Birleşik Krallık (İngiltere) veya Schengen ülkelerinden birine ait turistik veya iş vizesi olması,

3-Vize alınan ülkeye en az bir sefer seyahat etme ve vize alınan ülkeye giriş damgası ibraz etmesi, gerekmektedir.

-Bütün bu şartları yerine getiren herhangi bir ülke vatandaşına , Suudi Arabistan`a girişte turist vizesi verilebilecektir.

-Girişler Suudi Arabistan`daki herhangi bir uluslararası hava limanından yapılabilecektir.

Saygılarımızla

Türk Vatandaşları İçin Bahreyn Vize Bilgilendirme

07 Ocak 2020
Sayın Yolcularımız,

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, Türk vatandaşları için yürürlükte olan vizesiz giriş uygulaması sona ermiş olup, Bahreyn'e seyahat edecek olan tüm Türk vatandaşlarının https://www.evisa.gov.bh/ adresinden vize başvurularını online olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

▪Transit geçiş gerçekleştirecek olan Türk vatandaşlarının vize almasına gerek yoktur.

Saygılarımızla.

Çin Halk Cumhuriyeti Aktarmalı Uçuşlar Hakkında Önemli Uyarı ve Hatırlatma! // Sichuan Airlines //

08 Kasım 2019

Sayın Yolcularımız,

Sichuan Airlines ile gerçekleştireceğiniz Çin Halk Cumhuriyeti aktarmalı farklı ülke biletlemelerinde yolcularınızın Çin vizesi olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz ve yolcularınıza hatırlatınız.

Devam uçuşları Çin Halk Cumhuriyeti dışına gerçekleşecek olan yolcuların mağduriyet yaşamamaları için kesinlikle Çin Halk Cumhuriyeti vizesi sahibi olmaları zorunludur.

Saygılarımızla.

LÜBNAN-BEYRUT Uçuşları Hakkında

08 Kasım 2019

Sayın Yolcularımız,

Lübnan ülke makamından alınan bilgiye göre Türkiye ‘den ve İsviçre veya Avrupa Ekonomik Alana üye devletlerden çıkış yaparak bu parkurda seyahat eden Suriye vatandaşların pasaportlarının içinde birer adet yasal giriş ve çıkış damgası olmalıdır. Aksi takdirde seyahatinize izin verilmemesi durumunda Ucuzabilet.com sorumlu olmayacaktır. * EEA ( Avrupa Ekonomik Alanı) Avusturya , Belçika , Bulgaristan , Hırvatistan, Kıbrıs , Çek Cum . , Danimarka, Estonya, Finlandiya , Fransa , Almanya, Yunanistan, Macaristan , İzlanda, İrlanda ( Cum. ) İtalya, Letonya , Lihtenştayn , Litvanya Lüksemburg , Malta, Hollanda , Norveç , Polonya , Portekiz , Romanya , Slovakya, Slovenya , İspanya, İsveç , Birleşik Krallık

Saygılarımızla

Türkiye - Kaliningrad Arası E-vize Anlaşması

07 Ağustos 2019

Sayın Yolcularımız,

Türkiye Cumhuriyeti ve Kaliningrad arasında varılan anlaşma gereği T.C vatandaşları 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Kaliningrad'a ücretsiz e-vize ile giriş yapabilecektir.

Saygılarımızla

United Hava Yolları - Lityum Pil Kısıtlaması

11 Temmuz 2018


United Hava Yolları 09 Temmuz 2018 tarihi itibariyle, kabin içi ve uçağa verilecek bagajlarda bulunabilecek lityum pilleri, bağlı olduğu cihazlardan ayrılmadığı takdirde uçuşa kabul etmeyecektir.


Bilgilerinize sunarız.